Spain Explained

Spansk arvsrätt och dess innebörd

Last updated on september 13th, 2019 at 09:22 f m.

När du bor i ett annat land än det land där du föddes så är det lätt hänt att man inte märker vissa skillnader som kan finnas i lagen i de olika länderna. Arvsrätten i Spanien är en av dessa och det kan förvåna utlänningar som bor här. En ny EU-lagstiftning påverkar testamenten och innebär att det är viktigare än någonsin att residenta i Spanien är på det klara över vad som händer med deras bostad när de dör.

Vad innebär den spanska arvslagstiftningen?

Lagen är olika i olika länder. I Storbrittanien och Irland innebär arvslagstiftningen att man kan skriva ett testamente och lämna sitt arv till precis vem man vill. I Sverige finns vissa arvingar som man måste ta hänsyn till så där är man mera begränsad av lagen.  I den spanska arvsrätten är barnen ”juridiska förmånstagare” och enligt lag måste därför två tredjedelar av hela arvet gå till dem och man kan därför endast bestämma över den resterande tredjedelen.

Fram tills nu var det inte något som påverkade utländska residenta i Spanien. De har kunnat skriva ett spanskt testamente och där testamentera som man vill med endast de begränsningar som finns i deras egen nationalitets arvsrätt. Men 2015 kommer lagen att ändras.  

Arvsrätten i den nya EU-lagen

Den nya lagen (EU No. 650/ 2012) gäller de som “stadigvarande bor” i ett annat land än det där de har sin nationalitet. Uttrycket “stadigvarande bor” innebär att man har bott i landet åtminstone under de två föregående åren.

Lagen säger:

EU-medborgare som stadigvarande bor i Spanien (Residenta) kommer att omfattas av den spanska arvsrätten, oavsett dess nationalitet, om de inte specifikt anger i sitt testamente att de önskar att arvsrätten i deras hemland ska gälla”.

Eftersom olika länder har olika arvsrätt försöker EU att regularisera och klargöra vilken lag som bör användas. Tanken är att det är arvsrätten i landet där man bor som ska tillämpas om man inte angett något annat. De goda nyheterna är att svenskar som bor i Spanien även fortsättningsvis kan använda sig av sin egen arvsrätt om de vill.     

Vem påverkas av detta?

Om du är svensk och resident i Spanien gäller detta dig. En icke-resident med en bostad i Spanien behöver inte ändra sitt testamente. I deras fall gäller arvsrätten i Sverige automatiskt ändå.

Vad måste man göra?

Vi rekommenderar att du ska skriva ett nytt spanskt testamente om du även fortsättningsvis vill att dina ägodelar ska ärvas enligt den svenska arvslagen. Den nya lagstiftningen börjar inte gälla förrän den 17:e augusti 2015 så man har fortfarande god tid på sig att göra detta.

Testamentet måste tydligt ange vilken arvsrätt man vill ska tillämpas och innehålla den typiska klausulen där detta uttrycks och som en arvsrättsadvokat känner igen. På så sätt har den spanska notarien klara riktlinjer och du kan vara säker på att det du avser i ditt testamente kommer att följas.    

Om du inte har något testamente alls i Spanien kommer också den spanska arvsrätten automatiskt att följas. Så om du har undvikit att skriva ett spanskt testamente tidigare så kan det nu vara hög tid att göra detta.  

Se alla

Du kanske är intresserad ...

Lämna en kommentar

Inga kommentarer

Det finns inga kommentarer på det här inlägget än.