Spain Explained

En guide för utlänningar om alla aspekter av säkert äganderätt i Spanien

Poster filtrerade av Arvskifte

Uttryck dina önskemål

Last updated on september 13th, 2019 at 09:22 f m. De flesta är medvetna om hur viktigt det är att upprätta ett testamente. Att försäkra sig om att arvet du tjänat ihop tillfaller dina nära och kära är som bekant en sak man bör ha ordnat med i god tid. Det är dock många som […]

Läs mer

Tänk framåt och planera ditt arv

Last updated on september 13th, 2019 at 09:22 f m. Må vara är det ett ämne man gärna undviker att prata om men att inte planera i förväg för den dagen man dör kan skapa onödiga bekymmer för ens nära och kära. Ábacos förberedande arvspaket har svaren på några av de svåra frågor som kan […]

Läs mer

Lämna allt på i ordning

Last updated on september 13th, 2019 at 09:22 f m. Om du har fastighet i Spanien så vill du ha saker på plats så det går smidigt när du går bort. Det är ett svårt ämne, men utan förberedelser kan dina arvtagare lämnas med oväntad arvskatt att betala. Vi kan alla vara ovilliga att göra […]

Läs mer

Vikten av att skriva ett spanskt testamente

Last updated on september 13th, 2019 at 09:22 f m. Vi rekommenderar alla våra kunder att de upprättar ett spanskt testamente gällande sina spanska tillgångar även om ett testamente undertecknat i hemlandet i teorin gäller för alla tillgångar i hela världen. Emellertid skulle arvsprocessen i Spanien vara enklare, snabbare och mindre komplicerad om man har […]

Läs mer

En guide till Spansk arvsskatt

spanish-inheritance-law

Last updated on september 13th, 2019 at 09:22 f m. IDet kanske känns lite obehagligt och något man gärna skjuter på framtiden, men det är viktigt att göra planer som kommer att hjälpa dina efterlevande en dag. Det finns skillnader i hur arvsrätten fungerar i Spanien jämfört med i andra länder. Om du planerar ordentligt […]

Läs mer

Spanska arvsskatten för icke-residenta

spanish inheritance tax calculator

Last updated on september 13th, 2019 at 09:22 f m. Det har varit ett återkommande ämne i pressen att icke-residenta har behandlats annorlunda än residenta när det kommer till arvsskatt i Spanien. Efter mycket offentlig uppmärksamhet har nu till slut den spanska arvslagen ändrats. Den tidigare spanska arvslagen behandlade icke-residenta och residenta i Spanien olika. […]

Läs mer

Lagförändring som påverkar arvs- och gåvoskatt

Last updated on september 13th, 2019 at 09:22 f m. Från och med någon gång under sommaren 2014 har det stått mycket i pressen om EU-domstolens nya beslut angående arvs- och gåvoskatt i Spanien. Den spanska lagen dömdes diskriminerande mot icke-residenta och därför hade EU-domstolen fastställt att Spanien måste ändra sin lagstiftning för att den […]

Läs mer

Spansk arvsrätt och dess innebörd

Last updated on september 13th, 2019 at 09:22 f m. När du bor i ett annat land än det land där du föddes så är det lätt hänt att man inte märker vissa skillnader som kan finnas i lagen i de olika länderna. Arvsrätten i Spanien är en av dessa och det kan förvåna utlänningar […]

Läs mer

Arvsskatt för icke-residenta i Spanien – Är det dags att begära pengar tillbaka?

Last updated on september 13th, 2019 at 09:22 f m. I vissa länder finns ingen arvsskatt och i andra betalar bara de riktigt rika, med förmögenheter som är bortom räckhåll för gemene man. Men i Spanien finns arvsskatten kvar och det är inte bara de riktigt förmögna som betalar. De flesta som ärver här betalar […]

Läs mer

Skriva ett spanskt testamente

Last updated on september 13th, 2019 at 09:22 f m. Vi rekommenderar alla våra kunder att vid  någon tid skriva ett testamente i Spanien. Ett testamente skrivet i ditt hemland kan täcka dina tillgångar världen över, inklusive de i Spanien. Men om du inte har ett spanskt testamente innebär det att Högsta Domstolen, en Auktoriserad Tolk och […]

Läs mer

Arvsskatt i Spanien

Last updated on september 13th, 2019 at 09:22 f m. Det kommer ofta som en överraskning för utländska människor med  fastighet i  Spanien att det finns en spansk arvskatt  att betala när någon går bort. I många andra länder finns inte arvskatt längre eller tillämpas endast mycket stora egendomar. I Spanien finns det två lagstiftningar angående arvsskatt: […]

Läs mer

Undvika dubbelt arv i Spanien

Last updated on september 13th, 2019 at 09:22 f m. Spanskt arv tar oftast människor omedvetna. Delvis därför att vi fortfarande är lite obekväma med att diskutera det och samtidigt för att det kan vara rätt invecklat i Spanien. Reglerna är olika, specielt vad gäller spansk arvskatt och det tar ofta folk med överraskning att det inte finns […]

Läs mer

Spanskt arv på ett enkelt sätt

Last updated on september 13th, 2019 at 09:22 f m. På ett sätt är detta lite av en motsägelse. I vissa avseenden kan den spanska arvprocessen aldrig kallas för enkel. Svårigheterna av att förlora någon man älskar eller bryr sig om är mycket större än vad någon arvtjänst ens kan börja att klara ut. På Ábaco förstår […]

Läs mer

Hur påverkar spansk Arvskatt mig?

Last updated on september 13th, 2019 at 09:22 f m. I vissa länder används arvsskatt endast om det handlar om en stor egendom. Men detta är inte fallet i Spanien. Spansk arvsskatt finns i de flesta fall och summan att betala varierar enormt beroende på olika faktorer. Relationen mellan arvtagare och den avlidne, om de […]

Läs mer

Spanskt Testamente

Last updated on september 13th, 2019 at 09:22 f m. Vi rekommenderar alla våra kunder att vid  någon tid skriva ett testamente i Spanien. Ett testamente skrivet i ditt hemland kan täcka dina tillgångar världen över, inklusive de i Spanien. Men om du inte har ett spanskt testamente innebär det att Högsta Domstolen, en Auktoriserad Tolk och […]

Läs mer