Spain Explained

Skriva ett spanskt testamente

Last updated on september 13th, 2019 at 09:22 f m.

Vi rekommenderar alla våra kunder att vid  någon tid skriva ett testamente i Spanien. Ett testamente skrivet i ditt hemland kan täcka dina tillgångar världen över, inklusive de i Spanien. Men om du inte har ett spanskt testamente innebär det att Högsta Domstolen, en Auktoriserad Tolk och Översättare, Kontoret för Utländska Ärenden och Advokater måste blandas in innan Spansk arvskatt kan sorteras ut. Ett tidskrävande steg för din familj att ta i en svår situation.

Om det inte finns ett spansk testamente utan ett skrivet i ett annat land kommer din arvingar att gå igenom en komplicerad process som innebär att erhållam legalisera, godkänna och anordna auktoriserade översättningar av alla utländska dokument, Dessa dokument kommer endast att accepteras i Spanien under en arvprocess om de har översatts av en auktoriserad översättare.  

Om det inte finns något testamente överhuvudtaget kommer ditt hemlands lagstiftning  angående tillgångar utomlands att tillämpas din fastighet i Spanien men detta kräver också ett godkännande. Vad som än tillämpas dig, hur svårt det än kan vara så kan Ábaco hjälpa dig.

Vem har rätt till min egendom?

Spaniens arvsrätt har krav för spanjorer om vilka deras arvingar måste vara. Dina skyldigheter beror på ditt hemlands lagstiftning. Vissa lagstiftningar som t ex Spanien, Sverige och Norge, har barn och överlevande maka eller make rätt till en viss procent av egendomen. Men i andra länder som t ex Storbritannien existerar inte "obligatoriska arvingar". Detta innebär att det finns total frihet att lämna sin egendom till vem man vill.

Andra anledningar till att skriva ett testamente.

I Spanien är det fortfarande krav på att betala arvskatt. Detta tillämpas även när arvtagaren är maken eller makan till den avlidne. När du förbereder ditt spanska testamente får du rådgivning om hur du kan minska arvskatten i Spanien till ett minimum.

När du väl har skrivit ditt testamente borde du informera dina arvingar angående vad de kan förvänta och vem de ska kontakta. De måste få veta att det betalas arvskatt i Spanien innan namn ändras på lagfarten. De kan inte sälja eller testamentera fastigheten själva innan detta har lósts. Det kräver framförhållning.

Om dina arvingar inte är förberedda och inte har möjlighet att betala den spanska arvskatten kan det finnas ett antal  svårigheter. Till exempel, de kan inte ändra namn hos el-, vatten- och gasbolagen eller testamentera fastigheten till sina egna barn. Om de inte notifierar de rätta organisationerna kan de t o m finna sig själva ta emot den avlidnes pension vilket innebär höga böter.

Förbered ett testamente

Alla utländksa människor, residenter eller icke-residenter kan skriva ett spansk testamente och lämna en fastighet i Spanien till vem man än vill, så länge detta tillåts av ens egets lands lagstiftning. En man och en hustru måste skriva separata testamente då de båda äger fastigheten separat.

Testamentet skrivs i två kolumner, en på spanska och en på valfritt språk. Testamentet tas sen till Notariens kontor där det skrivs på och styrkas. Notarien behåller originalet och du  ges en kopia. Testamentet är sedan registrerat hos det centrala testamenteregistret i Madrid  (Registro Central de Ultimas Voluntades).

Om du skriver ytterligare ett testamente i ditte hemland borde detta lklargöra att det endast tillämpas de tillgångar du har i ditt hemland. När ett testamente skrivet i ditt hemland innehåler referenser till "allt" och är daterat efter det spanska testamentet kommer det att ha företräde. Detta kan innebära att dina spanska tillgångar fördelas på samma sätt som tillgångarna i ditt hemland, vilket kanske inte fullföljer dina önskningar.

Ändra ditt testamente

Som sagt registreras spanska testamente i Madrid. Detta har både för- och nackdelar. Det betyder att en kopia av ditt senaste spanska testamente alltid finns att hitta. Men det betyder också att du inte kan ändra det hur lätt som helst. Allt måste skrivas om. Det är därför vi råder kunder att vara försiktiga när de specifierar fördelning av tillgångarna alltför detaljerat.

Se alla

Du kanske är intresserad ...

Lämna en kommentar

Inga kommentarer

Det finns inga kommentarer på det här inlägget än.