Spain Explained

En guide till Spansk arvsskatt

Last updated on september 13th, 2019 at 09:22 f m.

IDet kanske känns lite obehagligt och något man gärna skjuter på framtiden, men det är viktigt att göra planer som kommer att hjälpa dina efterlevande en dag. Det finns skillnader i hur arvsrätten fungerar i Spanien jämfört med i andra länder. Om du planerar ordentligt nu så kan du se till att dina önskningar uppfylls och att dina tillgångar skyddas till förmån för dina nära och kära.   

Vi hoppas att denna guide till spansk arvsskatt kan ge några generella råd. Varje situation är dock unik och det är viktigt att du konsulterar en expert på området om just din personliga situation.

I denna översikt tar vi upp några viktiga faktorer gällande:

  • Den spanska arvslagen
  • Att skriva ett testamente i Spanien
  • Arvskatt
  • Att ge bostad som gåva

Den spanska arvslagen

I Storbrittannien, Irland och Danmark tillåter arvslagarna att man har möjlighet att lämna sitt arv till vem man vill. I andra länder finns ofta vissa begränsningar. Den spanska arvsrätten skiljer sig till exempel här. Det är inte bara maken/makan som ärver den andra, utan även barnen som är bröstarvingar. Det betyder att man bara kan ge bort en tredjedel till vem man vill enligt den spanska lagen.

Från och med den 17:e augusti 2015 så kommer vissa ändringar att införas i den spanska arvslagen. Om man är resident i Spanien, och har en annan nationalitet än spansk, så måste man ange om man vill att hemlandets arvsrätt ska gälla istället för Spaniens. Detta måste tydligt framgå i ett spanskt testamente. Om man inte har något testamente alls så kommer också den spanska lagen att gälla. Så om du har skjutit på att skriva ett testamente i Spanien så är det dags att göra det nu.   

Att skriva ett spanskt testamente

Det finns ytterligare en anledning till att det kan vara fördelaktigt att skriva ett testamente i Spanien. Det hjälper nämligen arvsprocessen avsevärt för dina efterlevande eftersom de då inte behöver blanda in någon officiell översättare eller Utrikesministeriet om något händer.  

Det ger dig också möjlighet att gå igenom ämnet spansk arvsskatt med en expert på området för att se hur den kommer att påverka dina efterlevande. Det finns olika sätt man kan gå till väga för att minska den spanska arvsskatten så mycket som möjligt. Om man till exempel ger bostaden till flera olika personer så blir skatten lägre eftersom var och en då har sitt fribelopp och den totala skatten blir mindre.  

Gifta par måste göra ett testamente var. Testamentet förbereds på två språk med texten på spanska och på ett annat valt språk. Det tas sedan till Notarien där de undertecknas och vidimeras. Notarien behåller originalet och du får en oficiell kopia. Testamentet registreras sedan i det centrala testamentregistret i Madrid (Registro Central de Ultimas Voluntades).

Att ha ett centralt register för testamenten gör att det är lätt att hitta de senast daterade testamentet. På samma sätt betyder det att man måste skriva ett nytt testamente om man vill ändra något. Det gamla annulleras då automatiskt. 

Arvsskatt

Innan man kan skriva över bostaden i arvtagarens namn så måste arvsskatten betalas. I de flesta fall måste man betala spansk arvsskatt och det kan vara en god ide att informera sina arvtagare om detta.

Fram tills nyligen så fanns skillnader i arvsskattelagen när det gällde residenta och icke-residenta. Men efter påtryckning från EU kommissionen ändrades lagen den 28:e november 2014. Detta innebar att ingen skattediskriminiation av icke-residenta får ske på arv och donationer i Spanien längre.

Man har sex månader på sig att göra ett spanskt arvskifte.  Efter den tiden så tillkommer en straffavgift på 5% av skattebeloppet var tredje månad upp till maximala 20%. Så det i sig är en mycket god anledning att se till att man är så förberedd som möjligt så att arvsskiftet kan ske så snabbt som möjligt.   

Hur mycket arvsskatt man betalar beror på var i Spanien bostaden ligger och arvtagarens förhållande till den avlidne.

Det finns två lagar som styr arvsskatten i Spanien:

  • den rikstäckande lagen (Ley estatal)
  • den regionala lagen som varierar i de olika självstyrande regionerna i Spanien

Lagen i de olika regionerna kan variera ganska kraftigt mellan varandra. De påverkar till exempel hur höga fribeloppen är innan man måste börja betala arvsskatt i Spanien.

Vilket förhållande man har till den avlidne kan göra en avsevärd skillnad i hur mycket arvtagaren måste betala i skatt. Det finns fyra grupper av arvtagare:

  1. Barn och barnbarn under 21 år
  2. Barn och barnbarn över 21 år, föräldrar, mor- och farföräldrar och make/maka
  3. Bröder, systrar, fastrar och farbröder, mostrar och morbröder, kusiner, svärföräldrar, svärsöner och svärdöttrar
  4. Övriga

Nära släktingar till den avlidne (grupp 1 och 2) har de högsta fribeloppen. Till exempel så har make/maka, barn och föräldrar fribelopp på 15 956,87€ enligt den nationella lagen.  

Det finns också skillnader när det gäller åldern på barnen. Det finns ett extra avdrag på 8 000 € för varje år som arvtagaren är under 21 år. Maxbeloppet är 96 000€.

Arvtagare måste frivilligt deklarera värdet av sitt arv. Det är en bra ide att söka råd angående detta eftersom extra skatt kommer att inkrävas om den spanska skattemyndigheten inte tycker att det deklarerade värdet är korrekt. 

Det sker ingen automatisk överföring av tillgångarna när en av makarna har dött. Det är en formell procedur som måste följas. Man bör vara medveten om att om man inte har meddelat myndigheterna om att en av delägarna av en bostad har dött så måste ett retroaktivt arvsskifte ske om bostaden ska säljas eller ärvas igen.  

Att ge bostad i gåva

Vissa föredrar att ge sin bostad som gåva hellre än att testamentera bort den när man dör. Om man skulle vilja göra det så måste man ändå gå igenom processen med att underteckna en ny lagfart. Denna process kallas för ”Donacion de bienes” och innebär att en gåva överförs från gåvogivaren till mottagaren.    

Man måste också betala skatt på bostaden man ger bort. Det finns en gåvoskatt (Impuesto de Sucesiones y Donaciones) som ligger på mellan 7,65% och 34% av värdet på bostaden. På samma sätt som arvsskatten så kan gåvoskatten minskas när man ger till nära släktingar (barn/föräldrar) beroende på de olika fribelopp man har enligt de regionala reglerna,  till exempel de i Comunidad Valenciana.  

Vi rekommenderar…

Att du gör ett spanskt testamente där både dina önskemål tydligt framgår och vilken arvsrätt du vill ska tillämpas. Ta råd från experter så att du får en klar bild över de skattemässiga konsekvenserna för dina arvtagare så att du kan informera dem om detta i förväg. Genom att ha en pålitlig advokat i Spanien, som du kan kommunicera med på ditt eget språk, underlättas hela processen.

Att gå igenom det arv som du lämnar efter dig står kanske inte högst upp på listan av saker man ser fram emot att göra, men det gör en stor skillnad för de nära och kära du lämnar efter dig.    

Se alla

Du kanske är intresserad ...

Lämna en kommentar

4 comentarios

Tom Holmgren

5 mars, 2018 8:18 f m

Min fru och jag köpte en lgh
Min fru och jag köpte en lgh 1999 då vr arvsskatten hög så skrev in vår dotter i avtalet min fru gick bort 2015 och jag har betalat hela lgh samt alla utgifter under alla 17 år. Nu vill jag sälja lgh men min dotter vill inte skriva på, jag har erbjudit henne 500 000Kr men hon sätter sig på tvären vad kan jag göra. Min dotter och hennes familj utnyttjar lgh flera gånger per år men betalar inget som el och vatten. Vad skall jag göra

Med vänliga hälsningar
Tom Holmgren

Suzanne O'Connell

6 mars, 2018 2:43 e m

För att svara på er fråga är

För att svara på er fråga är det väldigt viktigt för oss att veta vem som står som ägare i lagfarten. Om det är bara er dotter i lagfarten är hon den juridiska ägare även om ni har köp denna och betalt underhållskostnaderna. I det här fallet, om ni inte kommer överens skulle man behöva gå via domstolen och en rättegång för att försöka bevisa att det inte var en donation till din dotter och att du är rättighetsägare. Om din dotter tvärtom dyker upp som ägare tillsammans med dig i lagfarten skulle vi behöva veta om arvet är klar registrerad. Sedan  kan ni lösa en uppsägning av bostadsrätt eller försäljning av huset. I detta fall kan din dotter inte tvinga dig att hålla huset odelat, så om hon inte vill sälja kan du erbjuda att köpa sin del till ett marknadspris, bra genom köp eller utrotning av bostadsrätt. Vid vägran kan du lägga fram en begäran om uppdelning av den gemensamma ärendet hos domstolen. I det här fallet bestämmer domaren och i sista hand kan tvinga försäljningen på offentlig auktion.

Skulle ni behöva ytterligare information kan ni kontakta oss på mail adress info@abacoadvisers.com

Elisabeth Holmström

28 oktober, 2020 11:42 e m

Min sambo gick bort i Spanien 1 April. Vi är inte gifta. Vi har 2 söner tillsammans som ärver min sambo. Han skrev inte något testamente. Lasse har bara skulder i Spanien men har 1/3 av en lgh i Stockholm som mina söner ärver. Han var boende och reg i Spanien. Hur fungerar arvsskatt på tillgångar i utlandet?

Oscar Paoli

30 oktober, 2020 2:46 e m

Hej Elisabeth,
Tillåt oss att i första hand framföra våra kondoleanser till dig med anledning av din sambos bortgång.
Ni borde ha mottagit ett email av min kollega Carola Widin, med information om hur processen i Spanien funkar.
Med vänlig hälsning,
Ábaco Advisers