Spain Explained

Hur påverkar spansk Arvskatt mig?

Last updated on september 13th, 2019 at 09:22 f m.

I vissa länder används arvsskatt endast om det handlar om en stor egendom. Men detta är inte fallet i Spanien. Spansk arvsskatt finns i de flesta fall och summan att betala varierar enormt beroende på olika faktorer. Relationen mellan arvtagare och den avlidne, om de är residenter eller inte och var i Spanien fastigheten ligger. Allt gör skillnad fór spansk arvsskatt.

Även när arvtagaren är den avlidnes make eller maka kan arvsskatt fortfarande tillämpas. Det är inte endast på fastigheter som spansk arvsskatt betalas. Du måste också betala skatt på pengar insatta på banken, fordon, insättningar och andra tillgångar som kan ärvas.

Du får en tidsgräns på 6 månader för att betala skatten. Efter den tiden får du böter för sen betalning. Efter de sex månaderna blir dy skyldig att betala ytterligare 5% för var tredje månad som går upp till max 20%. Att betala ränta på sena betalningar höjer summan ännu mer.

Hur mycket måste arvtagare betala?

Summan spansk arvsskatt att betala varierar enormt. Det beror på:

  • Värdet på egendomen
  • Din relation till den avlidne
  • Om du är resident eller icke-resident
  • Den del i Spanien fastigheten ligger i (för residenter)

Vårt råd

Det är en svår tid och vi förstår att lösa ut ditt spanska arv kanske inte ligger högst upp på din lista med prioriteter.

Men det finns några steg som är viktiga för dig att ta snarast möjligt för att säkra ditt arv i Spanien och möta den spanska lagstiftningens  krav.

Även om varje fall är olikt det andra vet vi att du kommer att vilja ha en idee över viad det innebär  att ta emot en spansk fastighet är.

För att kunna hjälpa dig med detta kan vi kontakta dig för att ge dig råd och information eller erbjuda dig en kostnadsberäkning över hur mycket arvprocessen kommer att kosta dig.

Se alla

Du kanske är intresserad ...

Lämna en kommentar

Inga kommentarer

Det finns inga kommentarer på det här inlägget än.