Spain Explained

Arvsskatt för icke-residenta i Spanien – Är det dags att begära pengar tillbaka?

Last updated on september 13th, 2019 at 09:22 f m.

I vissa länder finns ingen arvsskatt och i andra betalar bara de riktigt rika, med förmögenheter som är bortom räckhåll för gemene man. Men i Spanien finns arvsskatten kvar och det är inte bara de riktigt förmögna som betalar. De flesta som ärver här betalar spansk arvsskatt och den kan vara riktigt hög, särskilt om man är icke-resident. 

Om en person som är resident i Spanien testamenterar en bostad till en annan resident är arvsskatten oftast mycket låg. Om en resident lämnar sin bostad till en icke-resident kan samma låga skatt betalas om den icke-residenta arvingen går med på att inte sälja bostaden under tio års tid. Om han trots det skulle sälja den ärvda bostaden innan de tio åren löpt ut så måste han däremot betala en högre arvsskatt för icke-residenta och dessutom med ränta. 

Denna högre arvsskatt betalas också alltid i den situation där en icke-resident testamenterar en bostad i Spanien.

En stor skillnad i arvsskatten

Det spanska arvsskattesystemet innebär idag att en icke-resident måste betala en avsevärt högre skatt än vad en resident arvinge måste göra. Den slutliga skatten beror även på andra faktorer så som var bostaden ligger och vilket förhållande den avlidne och arvingen har till varandra.  

Frågan är om det är korrekt att det ska vara så stor skillnad i skatten beroende på vilken skattestatus man har i Spanien? Många tycker inte det och särskilt inte när de som betalar så mycket mera är medlemmar i EU där man eftersträvar fri rörelse av personer och icke- diskriminering.  

Av denna anledning representerar denna skillnad i det spanska arvsskattesystemet inte bara en konflikt mellan individuella intressen utan också en konflikt på EU-lagstiftnings nivå.

EU-domstolens beslut

Redan 2010 bad EU-kommissionen Spanien att se över sin arvslagstiftning. Men det har man inte gjort så på onsdagen den 3:e september 2014 beslöt EU-domstolen att den spanska arvsskatten är diskriminerande mot icke-residenta.

EU-domstolen fastställde att Spanien bryter mot EU stadgarna och att de måste följa domstoslbeslutet. Men det finns dock inte någon indikation ännu på hur och när de tänker göra detta. Man bör kanske understryka att det inte bara är Spanien som har olika regler beroende på om man är resident eller inte. Den tyska skattemyndigheten har också tagits inför rätta av samma anledning.

Begära pengar tillbaka

I den senaste domen dömde domaren till förmån för icke-residenta som begärde pengar tillbaka för betalning av för hög arvsskatt inbetald efter domslutet 2010. De som har berörts av detta på samma sätt kan nu begära pengar tillbaka. Men det är inte alla fall som kommer att accepteras och få rätt till en återbetalning och vart och ett av de fall som presenteras måste prövas. Det finns ingen rättspraxis att följa ännu.

För tillfället är den spanska lagen oförändrad och man måste som tidigare fortsätta att betala icke-resident arvsskatt fram tills det att Spanien ändrar sina interna lagar.    

Spaniens förlorade skatteinkomster på grund av detta kommer att bli avsevärda och det är säkerligen en av anledningarna till att man är så tveksasm till att ändra lagen. Spanien måste se efter andra vägar att täcka de förlorade inkomster som denna lagändring kommer att innebära.

Vårt råd till de som tror att de kan ha rätt till en återbetalning av spansk arvsskatt är att vänta. För tillfället är domen ny och den spanska lagen är fortsatt oförändrad. Inom en snar framtid så måste lagen ändras och då kommer det att bli lättare för icke-residenta att begära en återbetalning. 

Oavsett vilken riktning Spanien har tagit tidigare så kan den nuvarande situationen inte fortsätta i all framtid och både residenta och icke-residenta kommer att vara uppmärksamma på vad Spanien beslutar sig för härnäst.

Se alla

Du kanske är intresserad ...

Lämna en kommentar

Inga kommentarer

Det finns inga kommentarer på det här inlägget än.