Spain Explained

Uttryck dina önskemål

Last updated on september 13th, 2019 at 09:22 f m.

De flesta är medvetna om hur viktigt det är att upprätta ett testamente. Att försäkra sig om att arvet du tjänat ihop tillfaller dina nära och kära är som bekant en sak man bör ha ordnat med i god tid. Det är dock många som inte känner till att man kan göra ett livstestamente.

Ett livstestamente möjliggör för en person att uttrycka sina önskningar om han eller hon vid livets slutskede inte skulle vara kapabel att fatta egna beslut. Det kan till exempel gälla medicinska ställningstaganden som om du önskar bli återupplivad eller om du vill donera dina organ eller inte.

Möjligheten att få önskemål som dessa dokumenterade i skrift är särskilt viktigt när man inte talar det inhemska språket. Kanske blir det omöjligt för dig att uttrycka dina önskningar och ett livstestamente kan mildra oron över att förlora kontrollen när den dagen kommer.

Ett livstestamente är ett officiellt dokument som kan upprättas inför Notarius Publicus och som sedan registreras. Vårdmyndigheterna har tillgång till dokumentet vilket har blivit översatt till spanska och tar i beaktande de spanska tillvägagångssätten. Alla vårdcentraler i landet har tillgång till dokumentet och kan sätta dina önskemål i praktiken vare sig du kan uttrycka dem eller inte.

Ett livstestamente kan täcka:

  • Livsuppehållande åtgärder och återupplivning.
  • Besök av en präst eller kyrkoherde.
  • Organdonation
  • Behandlingar
  • Smärtlindring

Det kan också inkludera utnämnandet av en person som kan fatta beslut i ditt namn om situationen så kräver. Det bör dock noteras att även om vårdinstitutionerna alltid gör sitt bästa för att respektera dina önskemål, kan det uppstå situationer som inte är inkluderade eller som kräver tolkning/förtydligande.

Registrering av livstestamenten är nytt i Valencia men det är ett utmärkt tillfälle för dig att  kunna behålla kontrollen i det här viktiga skedet i livet. Om du är intresserad och vill veta mer kontakta gärna oss. Vi svarar mer än gärna på frågor och kan ge råd om det här är något du vill  få hjälp med att ordna.

Se alla

Du kanske är intresserad ...

Lämna en kommentar

Inga kommentarer

Det finns inga kommentarer på det här inlägget än.