Spain Explained

Vikten av att skriva ett spanskt testamente

Last updated on september 13th, 2019 at 09:22 f m.

Vi rekommenderar alla våra kunder att de upprättar ett spanskt testamente gällande sina spanska tillgångar även om ett testamente undertecknat i hemlandet i teorin gäller för alla tillgångar i hela världen.

Emellertid skulle arvsprocessen i Spanien vara enklare, snabbare och mindre komplicerad om man har ett spanskt testamente.

Arvsrätten

Olika länder har olika lagar som bestämmer vem du kan och inte kan lämna dina tillgångar till. Spanska arvsrätten kräver att en del av dina tillgångar måste lämnas till din make/maka och barn. Barnen ärver minst två tredjedelar av sina föräldrars kvarlåtenskap.

Om man är fast bosatt i Spanien, men av annan nationalitet, kan man följa ärvdabalken i sitt eget land, om man föredrar det, men enligt EU:s lagstiftning måste man deklarera denna avsikt i ett spanskt testamente.

EU förordningen 650/2012 säger: “I princip är det domstolarna i den medlemsstat där den avlidne hade hemvist som är behöriga att pröva arvsmålet, och det är också den medlemsstatens lagstiftning som är tillämplig. En person kan dock välja att lagen i det land där han eller hon är medborgare ska tillämpas om man uttryckligen anger detta i ett testamente”.

Om den rätta klausulen inte ingår i testamentet kommer ditt spanska arv automatiskt fördelas enligt den spanska lagstiftningen. Om du inte har något testamente alls, då kommer också den spanska lagen att gälla.

Om du inte har din hemvist i Spanien är det lagstiftningen enligt ditt medborgarskap som kommer att diktera hur dina tillgångar fördelas.

Arvsskatt

Oberoende på din nationalitet eller status (fast bosatt eller inte) så påverkas alla spanska tillgångar av den spanska arvsskatten när ägaren avlider. Skatten ska betalas innan arvskiftet kan ske. Det finns tre faktum som måste beaktas när man beräknar hur mycket arvsskatt som måste betalas:

  1. arvingens släktskap till den avlidne
  2. om man har hemvist eller inte i ett EU-land
  3. i vilken region av Spanien (Comunidad Autonoma) finns kvarlåtenskapet

Beroende på dessa tre faktum kan arvsskatten vara 0 eller så kan det komma upp till ett avsevärt belopp.

Att skriva ett spanskt testamente

För att ett testamente i Spanien ska vara giltigt och kunna registreras i centralregistret för testamenten måste det undertecknas hos en offentlig Notarius Publicus. Med den information som du lämnar till Abaco kommer vi att förbereda testamentet både på ditt eget språk och spanska och vidarebefordra det till notariatet för granskning.

Mötet på notariatet koordineras av Abaco och en av våra medarbetare kommer att följa med dig i egenskap av översättare. Avgiften för tjänsten är 180 € per testamente, inklusive förberedelse, översättning och notariens arvode. Du måste ha med dig ditt orginalpass och ditt uppehållstillstånd om du är bosatt i Spanien.

Arvskiftet

Ábaco Advisers har en flerspråkig team med sju olika språk som modersmål, som leds av en kvalificerad advokat som är specialicerad på arvsskiften. De är med dem som arvingarna tar första kontakten och det är av dem som de under hela den spanska arvsskiftesprocessen kommer att bli informerade på ett vänligt och professionellt sätt.

Arvingarna får fullständiga instruktioner gällande den dokumentation som de måste tillhandahålla samt hur konton och namnändringar ska skötas. De får även detaljerad information gällande betalning av arvskatt samt den juridiska delen av ägarbytet av bostad eller andra tillgångar.

Vanliga frågor gällande arv

Kan arvskatten dras av från mina tillgångar innan dessa överförs till mina arvingar?

I Spanien beräknas skatten efter arvingens förhållanden och inte bara på tillgångarna. Därför ska var och en av arvingarna betala in sin del av arvskatten  inom sex månader för att undvika extra påslag. En bostad kan inte säljas förrän hela arvskiftet är färdigt, inklusive betalning av arvskatten.

Blir bostaden automatiskt överförd på mina arvingar?

Nej, detta sker inte automatiskt utan man måste följa den spanska arvsskiftesprocessen. Detta innebär att ett flertal dokument och intyg som den spanska notarien begär måste presenteras, legaliseras och översättas. Så snart arvsskiftesdokumentet har skrivits under och skatten betalats in är arvingarna de officiella ägarna. Arvsskiftesdokumentet blir den nya lagfarten/skjøtet för bostaden som de övertagit.

Är arvskatten densamma i hela Spanien?

De spanska arvskattesatserna och avdragen fastställs av den spanska staten men varje region har befogenhet att ändra dem. Dessa variationer gäller i de flesta fall endast om du och dina arvtagare bor permanent inom EU. Icke bosatta i EU styrs av den statliga skattesatsen. Kontakta oss om du vill ha en beräkning av arvsskatten enligt dina individuella omständigheter.

Hur kommer mina tillgångar att värderas?

Spanien har ett fast system för värdering av tillgångar när det gäller arvskatt. Arvingarna bör emellertid rådfråga våra specialicerade medarbetare eftersom arvingarna förväntas att frivilligt deklarera värdet av tillgångarna. Detta betyder att skattemyndigheten har rätt att kräva in extra skatt om de inte accepterar det deklarerade värdet. 

En bostad blir vanligtvis värderad enligt det så kallade referensvärdet när arvsskiftet ska göras, men det finns två situationer då ett mer exakt belopp måste fastställas:

1) Om arvingarna funderar på att sälja bostaden så snart arvsskiftet undertecknats behöver de tänka på att de måste uppge samma värde i arvsskiftesdokumentet som i försäljningslagfarten/skjøtet.

2) Om arvingarna behöver en officiell värdering för arvsskiftet i hemlandet måste samma värde tas upp i arvsskiftesdokumentet i Spanien.

Lösöret i en fastighet såsom möbler, kläder och personliga tillhörigheter brukar värderas till 3% av fastighetens värde.

Fordon och båtar värderas antingen genom en officiell värdering eller en approximativ värdering i förhållande till modellen, ålder och körsträcka.

Pengar på bankkonton ingår i kvarlåtenskapen och beräknas genom att erhålla ett saldobesked från dödsfallsdatumet.

Behöver mina arvingar resa till Spanien?

Nej, det behöver de inte och vi rekommenderar att arvingarna skriver en fullmakt, antingen i Spanien eller i hemlandet, om de inte vill resa. Detta betyder att våra advokater får befogenheter att representera dem under hela arvsprocessen.

Behöver mina arvingarna ha NIE-nummer?

Arvingarna behöver inte ha NIE-nummer då testamentet upprättas och de utses som arvtagare. Det är först när de ska ta emot arvet och arvskatten ska betalas in som de måste ha ett skatteidentifikationsnummer, d.v.s. ett NIE-nummer. En separat paragraf kan inkluderas i fullmakten, så att Abaco kan ansöka om deras NIE-nummer utan att de behöver resa till Spanien.

Se alla

Du kanske är intresserad ...

Lämna en kommentar

4 comentarios

Gittis Jouper

25 juli, 2018 10:56 f m

Hej, jag läser på er hemsida
Hej, jag läser på er hemsida att ett spanskt testamente kostar 180 Euro inkl allt per person. Om detta stämmer vill jag gärna boka tid hos er mellan den 27/7 och 4/5 för testamentsskrivning för två icke-residenta personer som tillsammans äger en lägenhet i Torrevieja

Suzanne O'Connell

27 juli, 2018 7:42 f m

Hej och tack för ert

Hej och tack för ert meddelande. 

 

Vi uppskattar om ni kan maila vår kollega Carola Widin på mail adress cw@abacoadvisers.com för att boka en tid hos oss i Torrevieja. 

På förhand tack.

Raymond Rau

15 oktober, 2019 8:50 f m

Hej,
Min fru och jag äger en lägenhet i Torrevieja, och vi förstår att vi borde ha ett testamente i fall vi båda två går bort. Stämmer detta? Och i så fall , kan ni fixa ett testamente som gäller för vilken bostad som helst som vi äger i Spanien? Eller tillhör ett testamente just en viss bostad?
MVH
Raymond

Oscar Paoli

15 oktober, 2019 3:34 e m

Hej Raymond,
Det stämmer korrekt, vi rekommenderar att ni ordnar ett testamente i Spanien. Vist kan vi hjälpa er med det. Vi kan till och med ordna att det gäller vilken som helst bostad i Spanien.
Skulle ni önska få hjälp med det kan ni kontakta vår kollega Carola Widin på email cw@abacoadvisers.com
Med vänlig hälsning,
Ábaco Advisers