Spain Explained

En guide för utlänningar om alla aspekter av säkert äganderätt i Spanien

Poster filtrerade av spanska arvslagen

Vikten av att skriva ett spanskt testamente

Vi rekommenderar alla våra kunder att de upprättar ett spanskt testamente gällande sina spanska tillgångar även om ett testamente undertecknat i hemlandet i teorin gäller för alla tillgångar i hela världen. Emellertid skulle arvsprocessen i Spanien vara enklare, snabbare och mindre komplicerad om man har ett spanskt testamente. Arvsrätten Olika länder har olika lagar som […]