Spain Explained

En guide för utlänningar om alla aspekter av säkert äganderätt i Spanien

Poster filtrerade av Del av året i Spanien

Att bo i Spanien under vintern

De som äger bostad i Spanien tillhör en av två grupper – antingen är de residenta eller icke-residenta i landet.  Om du bor kortare tid än 183 dagar per år i Spanien är du icke-resident. De dagarna behöver inte vara i följd utan man räknar totalt antal dagar under kalenderåret. Men det finns dock en […]