Spain Explained

Att betala skatt på uthyrning som icke-resident

Last updated on mars 27th, 2024 at 09:48 f m.

De flesta accepterar att man måste betala skatt någonstans men man vet inte om den ska betalas i Spanien eller i Sverige.

Den goda nyheten är att man inte behöver betala i båda länderna. Även om man inte är resident i Spanien så måste man betala skatt på hyresinkomster här. Men dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Spanien säger att man inte behöver betala samma skatt i två länder.

Hyresinkomster deklareras normalt i det land man är skatteresident men den skatt man har betalt i Spanien för hyresinkomsterna kan normalt dras av i deklarationen som dubbelbeskattning.

Deklarationer varje kvartal

Skatt på hyresinkomster i Spanien betalas varje kvartal under inkomståret:

  • 20:e april – första kvartalet (januari, februari, mars)
  • 20:e juli – andra kvartalet (april, maj, juni)
  • 20:e oktober – tredje kvartalet (juli, augusti, september)
  • 20:e januari – fjärde kvartalet (oktober, november, december)

Vissa kostnader kan dras av som gör att det skattepliktiga beloppet blir mindre. Dessa är till exempel proportionell del av hemförsäkring, Kommunal Fastighetsskatt (IBI), bostadsägareföreningens avgift, samt el och vatten om de betalas av bostadsägaren.

Om man bara hyr ut sin bostad under kortare perioder så justeras den årliga uträknade så kallade ”inkomstskatten för icke-residenta” som man betalar. Den uträknade/påförda inkomstskatten är den andra skatten man måste betala om man inte hyr ut sin bostad. Det sker på en årlig deklaration året efter inkomståret. Så för de dagar bostaden hyrs ut betalar man skatt på hyresinkomster, och för de dagar man själv disponerar bostaden betalar man påförd inkomstskatt.

Det är viktigt att notera att det belopp man betalar i icke-resident inkomstskatt beror på det land där man är skatteresident och inte på nationalitet. Till exempel en svensk som bor i ett land utanför EU betalar mera skatt i Spanien för sin spanska bostad än en svensk som bor i Sverige.

Att hyra ut sin spanska bostad är en god idé för många eftersom det kan ge en fast inkomst som hjälper till att betala investeringen att ha en bostad utomlands. Men det är viktigt att se till att betala sin skatt för detta på ett korrekt sätt så att man inte får problem med den spanska skattemyndigheten.

Se alla

Du kanske är intresserad ...

Lämna en kommentar

10 comentarios

Annbritt Fernsten

19 februari, 2018 7:17 f m

Är det skillnad att hyra ut
Är det skillnad att hyra ut sin bostad som reseden eller icke resedent.?
M v h
Annbritt Fernsten

Suzanne O'Connell

19 februari, 2018 1:58 e m

Det är lite olika mellan icke

Det är lite olika mellan icke-residenta (icke permanent boende) och residenta (permanent boende) i Spanien, dom residenta betalar en annorlunda procentsats beroende på deras allmänna inkomst och de har en reduktion på 60% på inkomsten om huset hyrs ut som ett hus för hemvist adress.

Sara Wennergren

21 juli, 2018 3:57 e m

Får man dra av räntekostnader
Får man dra av räntekostnader som man har på lägenheten som hyrs ut, innan man räknar ut skatten på 19%?

Suzanne O'Connell

27 juli, 2018 7:39 f m

Man kan dra av för

Man kan dra av för räntekostnader, enbart, men det måste vara ett hypotekslån i en spansk bank. 

Alla avdrag görs innan man drar av skatten.

Sara Wennergren

5 oktober, 2018 7:35 f m

Om man är två ägare till en
Om man är två ägare till en fastighet som hyrs ut i Spanien. Måste bägge ägarna deklarera hyresinkomsten med hälften var? Eller räcker det med att en av ägarna tar upp hela inkomsten och deklarerar och betalar skatten?

Suzanne O'Connell

10 oktober, 2018 11:51 f m

Det stämmer var och en

Det stämmer var och en deklarerar hälften var, det räker inte att endast en tar upp hela inkomsten.

Sara Wennergren

8 oktober, 2018 2:56 e m

Vid långtidsuthyrning av
Vid långtidsuthyrning av fastighet i Spanien…Har fått information om att man bara behöver ta upp 40% av hyresintäkten till beskattning då… Jmf med om man hyr ut kortare tidsperioder..
Kan det stämma?
Om det är olika regler för olika regioner så gäller frågan Valencia/Alicante/Altea/Albir-området…

Suzanne O'Connell

11 oktober, 2018 11:58 f m

Tack för ert kommentar, det

Tack för ert kommentar, det stämmer men detta är endast om man deklarerar som fastboende (resident) i Spanien. 

Tveka inte att kontakta oss vid ytterligare frågor eller funderingar. 

Staffan Ericson

13 december, 2018 4:36 e m

Om man är icke resident och
Om man är icke resident och hyr ut exemplevis 8-9 månader på året då ska skatt på hyresintäkter på 19% betalas in till Spanska staten, vilket är begripligt.

Men skatt även på de dagar man själv disponerar bostaden?
Som jag förstått blir man påförd en inkomstskatt. Men vad är den baserad på?
Och hur mycket skatt blir det?
Och hur kan man bli påförd inkomstskatt om man inte arbetar i Spanien?

Suzanne O'Connell

19 december, 2018 2:02 e m

Skatt på uthyrning deklareras

Skatt på uthyrning deklareras kvartalsvis och man deklarerar endast de veckor under kvartalet  man hyrt ut. 

Den påförda inkomstskatten beräknas på taxeringsvärdet och betalas inte för de dagar bostaden varit uthyrd. 

När man har en semesterbostad i Spanien anses man ha en potentiell inkomst från denna, därav skatten. 

Om du vill veta mer om hur man deklarerar uthyrning går det bra att kontakta oss på telefon +34 966 703 748 eller via mejl info@abacoadvisers.com