Spain Explained

Nya spanska skatteregler för 2015

Last updated on september 13th, 2019 at 09:25 f m.

Den nya skattelagstiftningen i Spanien har debatterats under en tid. Förslaget lades i juni 2014 och har nu gått igenom och börjar gälla från och med inkomstår 2015. Den nya lagen innebär förändringar för både residenta och icke-residenta.

I de flesta fall kan man välkomna en minskning i betalningsbar skatt. Men även om procentsatsen har minskats så har skatteskalan förändrats. Det kan därför hända att vissa kan hamna på samma totala skatt eller få en ökning om de hamnat i en högre kategori.

På samma sätt så kan effekten bli annorlunda när det gäller den spanska kapitalvinstskatten. Skattesatsen på själva vinsten har minskats, men man har avskaffat inflationsuppräkningsfaktorn vilket påverkar den reavinstskatt man betalar på försäljning av bostad. Denna del i skattereformen har varit särskilt kontroversiell och många kommer att vara besvikna att denna faktor inte längre finns kvar.

Residenta

Den goda nyheten för residenta är att de flesta får en minskning i den spanska inkomstskatten. Den nuvarande skatteskalan med 7 olika nivåer minskas nu till 5:

  • den lägsta procentsatsen minskar från 24,75% till 20% 
  • den högsta skattesatsen minskar från 52% till 47%

Även om detta börjar gälla för inkomstår 2015 så kommer minskningen inte att märkas förrän man gör sin deklaration året efter (2016) när residenta gör sin deklaration i maj-juni

Kapitalvinstskatt

Goda nyheter för de som har ränteinkomster eller kapitalvinstskatt. Skattesatsen på kapitalvinstskatt i Spanien har nämligen ändrats. 2014 var skatten:

21% på de första 6 000€

25% mellan 6 000-24 000€

27% på resten

Från 2015 är den:

20% på de första 6 000€

22% mellan 6 000-50 000€

24% på resten

Detta är särskilt viktig information om du säljer en bostad som resident.

Uthyrning

Om du hyr ut en bostad i Spanien eller ett annat land och du är resident här så har avdraget på 60% som man tidigare fått nu reducerats till 50%. Det innebär att 50% av dina hyresinkomster nu beskattas istället som tidigare endast 40%.

Icke-residenta

För icke-residenta har den för 2014 fasta procentsatsen på kapitalvinst på 21% minskats till 20% 2015 och till 19% år 2016.

Den generella skattesatsen går 2015 ner från 24,75% till 20% för icke-residenta från EU länder eller EES länder. Övriga icke-residenta betalar 24%.

Vinnare och förlorare

Den nya skattereformen innebär att vissa vinner och andra förlorar. Men i vilken kategori man hamnar är fortfarande något oklart fram till dess att man lämnar in sin deklaration år 2016.

Se alla

Du kanske är intresserad ...

Lämna en kommentar

2 comentarios

Karin Makowski

22 september, 2015 1:09 e m

Hur stor är reavinstskatten i
Hur stor är reavinstskatten i Spanien om man som svensk medborgare säljer en fastighet i Spanien

Är skatten reglerad mot inflationen de.v.s. om någon ägt en lägenhet över 30 år i Spanien är det samma reavinstskatt såsom i Sverige där den inte regleras mot inflationen?

Suzanne O'Connell

8 oktober, 2015 7:29 f m

 Hej, 

 Hej, 

Skattesatsen på reavinsten för en icke-resident är för närvarande 19,5 % av själva vinsten. Förut fanns det dels en inflationsfaktor man kunde räkna upp köppriset med, men den är borttagen från och med första januari 2015. Det finns fortfarande något som heter "coeficientes de abatimiento" som man kan använda för att räkna upp köppriset för bostäder som köptes före 1994 och som korrigerar köppriset något. Men det gäller bara upp till 400,000€.