Spain Explained

Striktare regler för energicertifikaten

Last updated on september 13th, 2019 at 09:25 f m.

En ny lag 2013 införde kravet på ett Energicertifikat eller Certificado de Eficiencia Energética (CEE) för att kunna ge information om bostäders energieffektivitet till köpare av spanska bostäder. Genom att göra denna information mera lättåtkomlig var iden att locka bostadsägare att göra sin bostad mera energieffektiv.

Nya regler i Valenciaregionen

Detta krav skärptes ytterligare i Valenciaregionen när man den 8:e april 2015 införde lagen 39/2015. Där betonas tydligare det korrekta användandet av EU regelverket genom att:

 • Man infört kravet på att registrera certifikatet i Valenciaregionen
 • Man utför kontroller på att reglerna följs och att böter ställs ut i de fall detta inte sker
 • Det nu finns krav på att ett CEE ska finnas när man köper och säljer en bostad

Reglerna gäller alla bostäder i Valenciaregionen.

De som måste följa dessa regler är:

 • Byggherrar och bostadsägare
 • De som marknadsför eller publicerar bostäder till salu eller för långtidsuthyrning (längre än fyra månader)

Detta innebär att mäklarfirmor och uthyrningsbyråer också måste ansvara för att lagen följs och de kan själva bötfällas om detta inte sker.

När behöver man ett CEE

Ett CEE behövs för:

 • Nybyggda bostäder. Man behöver ett CEE för att kunna ansöka om ett första beboelighetsintyg och ska ansökas av byggherren
 • Begagnade bostäder till salu
 • Bostäder som ska hyras ut längre än fyra månader

CEE intyget måste registreras in i det offentliga registret i Valencia (Registro de Certificación de Eficiencia Energética de Edificios). När det registrerats så får bostadsägaren en energieffektivitetsgradering och ett registreringsdokument. Dessa krävs som bevis på att man följt lagen. 

Certifikatet gäller för upp till 10 år från utställandet och måste visas upp:

 • När arbete utförs på bostaden som kan ändra bostadens egenskaper
 • När värme eller kylsystem byts ut
 • När tio år har gått från det att intyget sist ställdes ut

Notarier måste kontrollera att det finns ett CEE när:

 • De godkänner en escrituraeller lagfart för köp/försäljning av både nya och begagnade bostäder
 • De godkänner utbyggnationer av bostaden i lagfarten 

Kontroller

Fastighetsregistret kommer att notera om ett CEE har ställts ut för en bostad och kommer också elektroniskt att informera de berörda myndigheterna om det inte har erhållits. Det är mycket viktigt att intyget finns tillgängligt inte bara för säljaren utan också för de som hjälper till vid försäljningen.

Energieffektivitetsgraderingen är symbolen som anger den nivå av energieffektivitet som bostaden har och den är utställd på valencianska och på kastilianska (spanska). Den måste framgå i alla erbjudanden, annonser eller annan typ av marknadsföring av en bostad som är till salu eller till uthyrning. Den måste visas på skyltar, fastighetsmäklares hemsidor, i broschyrer och i tidningsannonser.  

Straffavgifterna

Om reglerna inte uppfylls kan man räkna med böter:

 • Mindre förseelser – böter på mellan 300 och 600 euros. Detta kan vara sådant som att annonsera ut bostaden till salu utan att ta med CEE graderingen i annonsen
 • Allvarliga förseelser – 601 till 1 000 euros. Detta är till exempel att inte registrera in CEE intyget eller att utannonsera en bostad som inte har något registrerat CEE intyg
 • Mycket allvarliga förseelser – 1 001 till 6 000 euros. Detta kan vara att hitta på information om ett CEE eller dess inregistrering eller att sälja en bostad som har en falsk CEE gradering.

Oavsett allvarlighetsgraden av förseelsen så kommer böterna att matcha brottet om det har medfört någon finansiell fördel.

Straffavgifterna kan ändras för att ta hänsyn till hur stor skada som är skedd och hur stor vinst man har gjort. Fastighetsmäklare kan vara särskilt utsatta för att riskera höga böter där man anser att de har gjort intrång på konsumentens rättigheter. I dessa fall kan böterna ligga på mellan 1 000 € ända upp till 15 000€.

Se alla

Du kanske är intresserad ...

Lämna en kommentar

Inga kommentarer

Det finns inga kommentarer på det här inlägget än.