Spain Explained

Den spanska Notarien

Last updated on september 13th, 2019 at 09:25 f m.

Inte alla länder har en notarie som verifierar dokument som de gör i Spanien. Här är den spanska notarien en mycket respekterad individ vars kontor visar en klar och tydlig skylt med ordet "Notarie" och som studerar i ytterligare år för att få sin titel. De flesta människor sammanbinder en notarie med en spansk fullmakt men deras funktion går mycket längre än så.

Notarien är en yrkesman inom den spanska lagstiftningen och hans/henner huvudsakliga funktion är att certifiera spanska dokument och garantera att privata avtal fullföljer vissa lagrliga krav. Den spanska notarien  är inblandad i legalisering av dokument och kontrakt och använder sig av en stämpel och underskrift för att styrka dessa.

Den största skillnaden mellan en Advokat och en Notarie är att Advokaten tar itu med privata dokument som kontrakt och kanske representerar en kund, till exempel, i en rättegång. En notarie sätter in ett dokument i det offentlgia systemet.

Notarien har en strikt kod att följa och Lagstiftningen för Notarie beskriver deras funktion och omfattningen av hans eller hennes auktoritet. Notarien är högutbildad och måste gå igenom mycket svåra tentor för att få sin titel. De måste studera till en början under fem år på universitetet för att få sin advokatutbildning. De går sedan igenom ytterligare ett uttagningsprov som kräver i medelsnitt ytterligare tre till fem års förberedelse.

En notaries roll inkluderar:

 • Rådgiva parter om de formaliteter och procedurer inblandade 
 • Redigera nödvändiga dokument
 • Offentlgt intyga de fakta, handlingar och avtal som sker inför honom/henne

I de flesta fallen kan människor välja sin notarie, även om en notarie endast kan arbeta inom sitt eget distrikt. Antalet Notariekontor som finns i varje stad beror på befolkningen och var själva kontoret är placerat.

Varför behöver du en notarie?

Notarien är en viktig juridisk figur som kan garantera att dokumentationen i Spanien är korrekt och skulle anses som äkta och bevisad i en domstol. All dokumentation som måste skrivas in i ett register, som landregistret, måste skrivas under av en Notarie.

Dokument som kan skrivas under av en notarie är bl a:

 • Dokument om civilstånd
 • Sista vilka och testamente
 • Äktenskapsförord
 • Allmänna kontrakt och avtal
 • Iarvdeklarationer och krav från arvingar
 • Grundläggande, modifiering och separering av företag och partnerskap
 • Lån, bolån och andra skulder
 • Frikännanden och fullgjorda skyldigheter
 • Alla former av fullmakter
 • Arvingars deklarations då det inte finns ett testamente
 • Försäkran om utlåtande

Notarien sitter inte alltid fast på kontoret. Ibland blir de kallade till privata tjänster som ett sjukhus för att en mycket sjuk människa ska kunna skriva ett testamente. De är ofta med under några av människors viktiga livsmoment. Till exempel, då en fastighet överlåts eller ett företag skapas.

Det kanske inte är en roll vi är vana vid i andra europeiska länder men en notarie  är mycket  respekterad i Spanien.

Se alla

Du kanske är intresserad ...

Lämna en kommentar

2 comentarios

Bengt Ingemar Andersson

1 juni, 2018 9:02 f m

Hej
Hej
Bara ett råd – det är flera felstavningar i textsidan om Notarie
Tex – larvdeklarationer etc !!!

Suzanne O'Connell

5 juni, 2018 1:50 e m

Tack för ert råd ska

Tack för ert råd ska kontrollera och ordna det nödvändiga ändringar.