Spain Explained

De spanska bankerna ställs till svars

Last updated on september 13th, 2019 at 09:25 f m.

Ett domstolsbeslut som togs nyligen innebär att 30% av alla hypotekslån i Spanien anses olagliga. Ábacos juridiska avdelning förklarar varför och vad detta kan innebära för dig.

Tidigare var Spaniens banker inte helt transparenta när de sålde sina produkter, särskilt inte när det gällde att förklara villkoren i sina hypotekslån. De utnyttjade då kundernas okunnighet till att sälja banklån och försäkringar som aldrig riktigt var fördelaktiga för kunden. Under årens lopp har indignationen över detta vuxit och fler och fler fall har gått till rättegång. Det senaste gäller försäljningen av lån med en klausul om en bottennivå på låneräntan, så kallade ”cláusulas suelo”.

Många banker sålde hypotekslån med en gräns på hur lågt räntan tilläts att sjunka. Där lånen innehöll en sådan klausul innebar att det inte spelar någon roll hur lågt styrräntan sjunker, kunden betalar alltid en minimiränta på mellan 2,5% och 4%. De som inte hade en sådan klausul kunde betala runt Euribor (0,5%) plus 1%, så totalt 1,5% till skillnad mot kanske 4% som de som hade klausulen skulle betala.

Varför accepterade då kunder ett hypotekslån med en minimigräns för räntan? Många kunder hade inte fått villkoren förklarade för sig ordentligt. De lockades kanske av tryggheten som erbjuds om räntan skulle öka. För dessa lån hade också oftast ett ”tak” eller en maxgräns för räntan som innebar att om räntorna steg kraftigt skulle låntagaren skyddas genom en maxgräns.

Detta kan kanske låta som en god idé, men i praktiken så innebar det att det aldrig egentligen skulle verka till förmån för kunden. Taket var oftast satt så högt som Euribor + 15% – en nivå som det var högt osannolikt att räntorna någonsin skulle uppgå till.

Banbrytande domstolsbeslut

Under en längre tid har det funnits ett medvetande om att bankerna har agerat oprofessionellt när det gäller dessa klausuler och vissa kunder har tagit banken till domstol. Andra har försökt att övertala banken att ändra sin klausul och fram tills nu var det kanske den väg som man föredrog.

Men nu har domaren Carmen González Suárez tagit ett banbrytande domstolsbeslut i Högsta Domstolen att dessa klausuler måste annuleras och att bankerna måste betala tillbaka de extra pengar de har fått av sina kunder sedan den 9:e maj 2013.

Sedan dess har detta beslut även tagits till högsta beslutande instans inom EU så sedan den 26:e april i år väntar vi (i skrivande stund) på att ett avgörande beslut ska tas innan årsskiftet. Det verkar dock som att domarna inom EU också kommer att döma på samma sätt och kanske till och med kommer att bestämma att tiden man kan få återbetalning för även ska gå tillbaka till före maj 2013.

Man uppskattar att ungefär 30% av alla hypotekslån såldes med denna typ av klausul så att bankerna kan räkna med en potentiellt mycket stor utbetalningskostnad som beräknas till 5 269 millioner euros. Men exakt hur mycket pengar det rör sig om är svårt att uppskatta eftersom vissa banker redan har omförhandlat lånen med sina kunder och tagit bort klausulen för att undvika vidare rättegångar.

Det är inte bara en bank som är inblandad. BBVA, Sabadell, Banco Popular är bara några av de stora namnen som nu är under inspektion. Det kan vara upp till 40 olika banker som påverkas av detta.

Så vad ska man göra?

Vad händer då om man har betalat ränta enligt en av dessa klausuler? Kan man få pengarna tillbaka? Inte överraskande är bankerna ovilliga att betala tillbaka pengarna. Om du har påverkats av detta så kan du inte förvänta dig att banken kommer att skicka dig ett brev om detta. Men det kan hända att de kontaktar dig för att ta bort klausulen från ditt hypotekslån även om de är ovilliga till att betala tillbaka några pengar av den ränta de har tagit för mycket. 

Om du tycker att du har blivit orätt behandlad och att banken är skyldig dig pengar på grund av den högre räntan du har betalat på ditt lån så måste du göra jobbet själv. Den goda nyheten är att det ser positivt ut för att kunna vinna. Om du har en clausula suelo (klausul om minimiränta) och banken inte har tagit bort den ännu, kan du ta banken inför domstol så att de tvingas ta bort den och att de ska betala den extraränta som du har betalat.

Om klausulen har tagits bort men extraräntan inte återbetalats kan de tas inför domstol för det också.  Det gäller inte att ta bort själva lånet i sin helhet utan bara den icke-fördelaktiga klausulen. Förhoppningsvis förstår bankerna att man i framtiden måste lämna klar och tydlig information till kunderna om vad det är för produkt man säljer.

Ett varningens ord bara. Se till att du under tiden inte undertecknar några som helst dokument från banken som gör att du inte har rätt att ansöka om återbetalning av överbetald ränta. Om du gör det så förlorar du rätten att kunna ansöka om en återbetalning. Om du tror att du har betalt en högre ränta än du borde så kan Ábacos juridiska avdelning gärna kontrollera dina hypotekslånevillkor åt dig och se om du har rätt till att ansöka om en återbetalning.

Om du skulle vilja se listan på vilka banker detta gäller kan du göra det på “La Lista de entidades afectadas”.

Se alla

Du kanske är intresserad ...

Lämna en kommentar

Inga kommentarer

Det finns inga kommentarer på det här inlägget än.