Spain Explained

Vad är en vado i Spanien?

Last updated on september 13th, 2019 at 09:25 f m.

Du har säkert sett skyltarna uppe på väggarna tidigare – en cirkel med ett snedstreck genom som verkar sitta på varenda plats där du skulle vilja parkera. Denna “vado” skylt finns oftast uppsatt på garage-, parkeringsinfarter och andra ställen där du blockerar en infart om du skulle parkera. 

Att ha en skylt vado permanente innebär att man har en licens från kommunen med ett särskilt nummer och den betyder parkering förbjuden. De fordon som parkerar vid en sådan skylt bogseras bort. Vados respekteras oftast eftersom hotet om att måsta betala för att hämta tillbaka sin beslagtagna bil är avskräckande för många.

Vad du kanske inte visste är att vado inte bara är en offentlig varningsskylt.

Att ansöka om en vado

För att kunna få en vado så måste man betala en årlig avgift till kommunen. Och det kan vara en bra idé för att försäkra sig om att ha ingången fri till sitt garage eller entré. Det ger dig också rätt att oficiellt köra över trottoaren för att köra in ditt fordon på din privata uppfart.

Och det är här man har stött på vissa problem.

Att korsa trottoaren

Ibland har byggherren byggt en ramp till bostaden upp från vägen. Under många år har residenta varit lyckligt ovetande om att de då kan ha en skyldighet att ha en “vado” fram tills dess att de plöstligt har fått ett brev från kommunen.

I brevet informeras bostadsägaren att de måste betala årligen för en vado licens eftersom de har en infart som korsar en trottoar ner till vägen. När så är fallet så har kommunen nämligen rätt att begära betalning för detta privilegium. I vissa fall har man också begärt retroaktiva betalningar för de år som bostadsägaren inte har betalt.

Vad händer om man inte betalar?

I vissa områden har man fått en varning att om man inte oficiellt köper en vado så kommer kommunen att byta ut rampen med en högre trottoar och kräva bostadsägaren på kostnaden för detta.

I praktiken har detta dock inte alltid skett. Det finns områden där vissa bostadsägare har valt att betala för en vado och andra inte och där man trots detta inte har byggt någon högre trottoar.

Det finns också exempel på där kommunen vid ombyggnation av en gata eller en stadsdel har byggt upp trottoarerna högre än tidigare. Resultatet har blivit att de som inte har haft en vado inte längre har kunnat ta sig in på sina infarter. Vissa bostadsägare fortsätter att ta en risk och ignorerar kommunens varningsbrev medan andra har betalat. 

Men oavsett om du personligen behöver en vado eller inte så är det viktigt att komma ihåg att man bör hålla sig ifrån att parkera på platser där dessa skyltar finns uppsatta om man vill undvika att få sin bil bortbogserad.

Se alla

Du kanske är intresserad ...

Lämna en kommentar

2 comentarios

Kirsti Lindkvist

26 oktober, 2018 7:24 f m

Hej!
Hej!
Om man hyr i andra hand och betalat en deposition måste man då ha hyrt i minst 6 månader, enligt lag, för att vid en uppsägning av kontraktet få pengarna tillbaka?
Med vänlig hälsning
Kirsti Lindkvist

Suzanne O'Connell

31 oktober, 2018 1:24 e m

En hyreskontrakt regleras

En hyreskontrakt regleras alltid enligt lagen 29/94 av "Urban Rentals" och enligt villkoren som parterna fastställt i ett hyreskontrakt inom ramen för den nämnda lagen. Punkt 11 i denna lag säger" Hyresgästen kan avstå från Hyresavtalet, efter att minst sex månader har löpt ut, förutsatt att han meddelar uthyraren minst trettio dagar i förväg. Parterna kan komma överens i avtalet att hyresgästen i händelse av återkallelse skall häva uthyraren med ett belopp som motsvarar en månadsbetalning av hyran som gäller för varje år av kontraktet som fortfarande är uppfyllt. Perioderna under året kommer att ge upphov till den proportionella delen av kompensationen. "Men om de har avtalat något annat i ett hyresavtal skriftligen, kan det också tillämpas.

Vid ytterligare frågor eller funderingar kan ni maila oss till mail adress info@abacoadvisers.com