Spain Explained

Legalisering av juridiska handlingar

Last updated on september 13th, 2019 at 09:25 f m.

En fullmakt i Spanien, kallad ‘Poder Notarial’ på spanska, är ett dokument med vilket du utser en pålitlig människa att representera dig i vissa affärer. Till exempel, du kanske vill att någon representerar dig för att:

  • köpa fastighet
  • sälja fastighet
  • fördela ett arv
  • erhålla ett spanskt NIE nummer

Du ger din representant en fullmakt för att agera för din räkning. Den är särskilt användbar om du inte har möjlighet att ta dig till Spanien och har affärer som måste slutföras här.  Ett sådant beslut kräver noggrant övervägande och naturligtvis måste du känna dig trygg med den som du delegerar till.

Framförallt måste du fråga dig själv:

  • Vem ska jag utse som min representant? Det kanske kan verka självklart, men försäkra dig om att du väljer någon du litar på. Det kan vara en släkting, en vän eller en advokat som du befullmäktigar att skydda dina juridiska intressen. 
  • Vilka befogenheter bör jag ge? En spansk fullmakt kan vara så begränsad eller så omfattande som du vill. Din advokat i Spanien bör hjälpa dig med att bestämma fullmaktens omfattning för transaktionen du vill göra.

Att göra en spansk fullmakt

Det är viktigt att du anlitar en bra spansk advokat som redigerar dokumentet med rätt terminologi. De förstår det spanska rättssystemet bättre än någon annan och är de rätta för jobbet. 

Det finns två sätt att göra en fullmakt:

  • I Spanien – du måste gå till en Spansk Notarie som har tillstånd att godkänna fullmakten. Dokumentet skrivs på spanska så om du inte talar språket flytande lär du behöva någon som översätter det. 
  • I ditt hemland – du kanske inte har möjlighet att resa till Spanien för att göra en fullmakt. Men du har möjlighet att göra det i ditt eget land. Din spanska advokat redigerar dokumentet på två språk (ditt moderspråk och spanska) så att Notarien i ditt hemland inte bara bevittnar ditt undertecknande av dokumentet utan också begriper vad det står. Precis som i Spanien är detta en väldigt speciell funktion som inte kan utföras av en advokat eller en Kommissionär.  

Om du bor nära den Spanska Ambassaden i ditt hemland kan fullmakten göras av Notarietjänsten där.

Haag- Apostille 

Apostille-stämpeln är ett dokument som bifogas originalet för att bekräfta att en underskrift, en försegling eller en stämpel på det dokumentet är äkta. Du behöver detta för att bekräfta  äktheten på juridiska handlingar utfärdade i ditt hemland. Det kan vara en fullmakt, dödsattest, vigselbevis, personbevis. Utan Apostille-stämpeln kommer dessa dokument inte att godkännas av den spanska Notarien. 

Den internationella överenskommelsen kallad ‘Haagkonventionen’ innebär att alla länder som är en del av överenskommelsen har en standardiserad legaliseringsprocedur – Apostille. En Apostille i Sverige kan endast utföras av en Notarius Publicus.

Auktoriserade översättningar 

Alla dokument utfärdade av en utländsk myndighet som ska användas inför en  spansk Notarie eller annan myndighet måste översättas av en auktoriserad tolk och översättare. Det är skillnad mot att erhålla en vanlig översättning som kan vara lämplig för privata handlingar som kontrakt, brev eller kvitton. En auktoriserad översättning krävs för offentliga handlingar och kan endast göras av en utsedd kvalificerad översättare. Den auktoriserade översättaren blir ansvarig för innehållet i de handlingar som översatts genom att underteckna och stämpla det.

Se alla

Du kanske är intresserad ...

Lämna en kommentar

2 comentarios

Maryorie Mendoza

22 juni, 2020 7:30 f m

Hej!

Mina föräldrar är asylsökande i Sverige, De behöver skickar ett fullt makt till mina syskon I Venezuela. V har skrivit på fullmakt på Spanska behöver apostille.
Undrar om det behöver översätta till Svenska? Kan ni hjälpa oss med apostille?
Hur mycket kostar den ?

Tack på förhand.

Med vänlig hälsning
Maryorie Mendoza

Oscar Paoli

23 juni, 2020 2:38 e m

Hej Maryorie,
Tack för ert meddelande.
Vi skulle behöva ha lite mer information för att kunna var av hjälp.
Vem har signerat fullmakten? Kan ni skicka en kopia av denna? Översättningen och apostille stämpel kommer variera på grund av dokumentet.
Skulle ni önska skicka en skannad kopia per email till op@abacoadvisers.com kan vi säkert vara av mer hjälp.
På förhand tack.
Mvh,
Ábaco Advisers