Spain Explained

Taxeringsvärdet Valor Catastral

Last updated on september 13th, 2019 at 09:25 f m.

Vad var det som verkade lockande med just din bostad när du köpte bostad i Spanien? Var det antalet rum eller storleken på tomten? Var det närheten till lokala affärer och barer eller faktumet att det fanns en stor patio med morgonsol?

Alla dessa faktorer som påverkar ditt val att köpa en viss bostad kan också påverka ditt Valor Catastral. Valor Catastral är taxeringsvärdet på din bostad. Skillnader i Valor Catastral kan leda till skillnader i hur mycket IBI eller Kommunal Fastighetsskatt man betalar på bostäder som är mycket lika varandra och som till och med kan ligga bredvid varandra. 

Hur mycket kommunal fastighetsskatt du betalar är en kombination av:

*       Ditt taxeringsvärde

*       Skattesatsen i din kommun

Du kan se hur stort ditt taxeringsvärde är på ditt IBI-inbetalningskort (Impuesto sobre Bienes Inmuebles) eller på bankslipen från banken om du betalar skatten på autogiro och har bank online. Värdet registrerades hos Katasterregistret när din bostad byggdes. Det är inte samma register som Fastighetsregistret och ligger antingen i stadshuset eller hos SUMA om du bor i Alicante regionen.

Valor catastral ökar årligen i takt med inflationen. Det påverkas av många olika faktorer som har registrerats in av byggherren i registret även detaljer som bostadens närhet till vägen eller huvudinfarten. Det uppdateras ibland områdesvis ungefär vart 10:e år. I och med att dessa uppdateringar sker så sällan så innebär detta att värdet plötsligt kan förändras kraftigt. Oftast uppåt.

Det är viktigt att känna till att valor catastral är basen för att räkna ut dina skatter så som den icke-residenta inkomstskatten. Valor catastral är normalt mycket lägre än det verkliga marknadsvärdet och att använda detta värde resulterar i en lägre skatt att betala.

Den är också basen till hur mycket skatt din kommun tar ut. Den kan variera mellan kommuner med så mycket som mellan 0,4 % och 1,17 %. Som med mycket annat när det gäller livet i Spanien är det mycket svårt att generalisera och det är viktigt att du informerar dig om situationen i just ditt område när du tänker köpa en bostad.

Se alla

Du kanske är intresserad ...

Lämna en kommentar

Inga kommentarer

Det finns inga kommentarer på det här inlägget än.