Spain Explained

Guide till att köpa bostad i Spanien

Last updated on september 12th, 2019 at 02:35 e m.

Du har hittat din bostad, gjort alla kontroller för att se att det är den rätta bostaden för dig och nu är det bara att genomföra själva köpet. Hur går man då till väga? Ofta tror man att köpprocessen är densamma som i hemlandet. Men det behöver inte vara så och det är därför det kan vara bra att ha en guide till hur man köper en bostad i Spanien.

NIE –nummer och fullmakter

Det första man måste göra när man köper bostad i Spanien är att skaffa ett NIE nummer. Ditt Número de Identificación de Extranjeros är det man behöver för att vara registrerad hos den spanska Skattemyndigheten.

Det är ett ID nummer och man kan antingen ansökan om det personligen eller genom att lämna fullmakt. Genom att skriva en spansk fullmakt (Poder Notarial) så kan den juridiska processen fortlöpa utan att köparen behöver finnas på plats. Med den utser man någon man litar på som sin representant  för att utföra vissa transaktioner.

När du har din representant och har skrivit en fullmakt inför notarie kan du fortsätta med ditt köp oavsett om du befinner dig i Spanien eller inte.

Köpkontraktet

I en guide över att köpa bostad i Spanien är det viktigt att man betonar vikten av att kontrollera köpkontraktet innan man undertecknar det. Ett köpkontrakt mellan köparen och säljaren undertecknas alltid före den officiella lagfarten. Även om detta kontrakt inte registreras in i något officiellt register så är det juridiskt bindande.

Det är viktigt att du inte betalar några pengar innan du har låtit granska kontraktet och du är säker på att det skyddar dina rättigheter och dina pengar. Advokaten du har anlitat kommer att göra det åt dig.

När du undertecknar köpekontraktet så betalar du en handpenning. Om kontaktet hänvisar till artikel 1454 då blir det konsekvenser om antigen köparen eller säljaren drar sig ur vid denna tidpunkt. Skulle du ändra dig angående köpet så förlorar du som köpare den handpenningen. Om du som säljare skulle bryta kontraktet så måste du betala tillbaka dubbla handpenningen som kompensation till köparen om det inte står annorlunda i kontraktet.

Köpkontraktet innehåller också överenskommelsen om vem som betalar kostnaderna för köpet. I praktiken betalar köparen alla kostnader utom plusvalía skatten som säljaren måste betala enligt lag. Om bostaden säljs av en byggherre är det illegalt att föra över säljarens kostnader på köparen.

Att underteckna lagfarten

När alla kontroller är gjorda så förbereds dokumentationen för undertecknandet av själva lagfarten. Lagfarten måste undertecknas inför Notarie. Du har rätt att välja vilken notarie som ska granska och godkänna undertecknandet av din lagfart.

Att underteckna lagfarten innebär:

  • Att kontrollera köparens och säljarens identitet
  • Kontrollera beskrivningen av bostaden i lagfartsdokumentet
  • Påpeka eventuella skulder mot bostaden
  • Granskning av 'nota simple' från fastighetsregistret.
  • Kontrollera att avgiften till bostadsägareföreningen är betald
  • Begära ett betalningsbevis på att IBI (kommunala fastighetsskatten) är betald och att meddela myndigheterna att bostaden har bytt ägare
  • Man meddelar de som skriver under försäljningen om deras skatteskyldigheter och juridiska skyldigheter efter köpet
  • Man förklarar hur kostnaderna i köpet fördelas mellan de två parterna
  • Om det behövs handläggs betalning av de olika kostnaderna som processen innebär

Det är viktigt att du kommer ihåg detta viktiga motto under hela köpprocessen:” Skriv aldrig under någonting du inte förstår”, eller som du inte är hundra procent säker på. När du väl har undertecknat lagfarten finns det ingen återvändo.

När du har undertecknat lagfarten hos Notarien får du inte originallagfarten direkt utan en auktoriserad kopia som kallas Copia Simple.

Om du tar ett spanskt hypotekslån kommer banken att behålla originallagfarten för banklånet. När lånet är slutbetalat får du tillbaka detta dokument i original.

Om du köper utan lån så får du lagfarten i original efter det att den är inregistrerad i Fastighetsregistret. Gör en notering om hos vilken notarie du har undertecknat lagfarten så att du kan beställa en ny originallagfart om något skulle hända din originallagfart.

När lagfarten har undertecknats kan bostaden registreras i Fastighetsregistret och el- och vattenbolag och liknande kan meddelas om ägarbytet.

Du måste komplettera dina betalningar genom att göra en slutlikvid hos din juridiska representant. Det är viktigt att du då ber om en specificerad upställning av kostnaderna som köpet inneburit istället för att bara betala en klumpsumma. Vid slutlikviden får du också originalfakturorna för notariekostnaderna, fastighetsregistret, advokatsarvode och skatterna som betalats vid köpet. Se till att behålla alla dessa på ett säkert ställe eftersom de är avdragsgilla kostnader den dag du säljer bostaden.

Och äntligen är bostaden din!

Mera information

Om du tycker att innehållet i denna artikel är intressant så rekomenderar vi att du går in på länken nedan och läser vår guide till att köpa bostad i Spanien där en mera komplett information finns tillgänglig. Allt från när man först funderar på att köpa en spansk bostad fram tills man är redo att flytta in: ”Att köpa bostad i Spanien”.

Se alla

Du kanske är intresserad ...

Lämna en kommentar

2 comentarios

Eddy Leijon

4 maj, 2022 9:54 f m

Betalas alltid slutlikviden med bankcheck?

Oscar Paoli

20 maj, 2022 1:17 e m

Inte alltid, men det är det mäst normala.

Mvh,

Ábaco Advisers