Spain Explained

Hur man köper bostad i Spanien

Last updated on september 12th, 2019 at 02:36 e m.

En av de viktigaste frågorna man brukar ha när man köper bostad i Spanien är “hur kan vi vara säkra på att denna spanska bostad är problemfri?”. Denna oro finns förstås inte bara för bostäder i Spanien.

Att köpa en bostad är ett stort åtagande och oavsett hur många kontroller du gör och oavsett var du köper, kan det fortfarande finnas problem som du kanske inte har upptäckt.  Fram till dess att du verkligen bor i bostaden så kan du oftast inte försäkra dig om att allt är till ditt tycke. Man får ofta kompromissa när man väljer en bostad som ska passa.

Om man bortser från dessa osäkerheter så finns det några kontroller som man alltid bör utföra på en spansk bostad innan man köper. Några är upp till dig. Andra är det bättre att en bra advokat gör för din räkning innan köpet.  Även om du inte utför dessa själv så är det viktigt att du känner till vilka dessa är och ser till att din advokat har gjort dem för dig för säkerhets skull.

Att känna till hur man köper en bostad i Spanien är första steget till en lycklig framtid i sitt nya spanska hem.   

Håll dig till din budget

Oavsett hur förälskad man än kan tänkas bli i den bostad man har sett så är det dumdristigt att sträcka sig längre än det man egentligen har råd med. Det är nämligen inte bara själva köpkostnaden för bostaden i Spanien som man måste ta med i sin budget utan även de tillkommande skatterna, notariekostnaderna, licenserna och överlåtelsekostnader så som advokattjänster med mera.

Efter det att man köpt sin spanska bostad så tillkommer förmodligen även andra kostnader så som möblering, larminstallation, byte av lås eller att göra eventuella omedelbara reparationer som man upptäckt att man vill utföra.

Man måste också ta hänsyn till driftskostnaderna. Om man har tagit ett spanskt hypotekslån, så har man förstås också en månatlig betalning att ta hänsyn till. Kom också ihåg att man förutom det även kommer att ha:

  • Kostnader för el, vatten, sophämtning och kanske även gas
  • Avgift till bostadsägareföreningen om din bostad tillhör en förening
  • Spansk inkomstskatt för icke-residenta
  • IBI – kommunal fastighetsskatt
  • Hemförsäkringspremie

Det kan bli ett verkligt problem om du inte tar med dessa kostnader i din planering. 

Du bör kanske också ta beslutet att anlita en skatterepresentant som kan hjälpa dig med dina löpande skattebetalningar under året. De bör ha flera års erfarenhet och kunna ge dig råd om hur man köper en bostad i Spanien

Kontrollera energicertifikatet

Alla bostäder som säljs i Spanien måste nuförtiden ha ett Energicertifikat (Certificado de Eficiencia Engergética) eller EPC som de kallas. Den nya lagen om detta trädde i kraft från 1:a juni 2013. Den har haft vissa barnsjukdomar och registreringen av dessa certifikat har tagit tid i vissa autonoma provinser.

Du kan ändå nuförtiden förvänta dig att det ska finnas ett EPC för bostaden du vill köpa. Ett EPC innehåller en energiklassificering för din spanska bostad enligt skalan ”A” som är den energisnålaste och ”G” den minst energisnåla. Graderingen tar hänsyn till bostadens konsumtion av el, vatten och gas.

Ansvaret för att ta fram ett EPC för bostaden ligger på säljaren eller på byggherren om det är en nybyggd bostad. Man bör begära att få se originalcertifikatet när man tittar på bostaden. Spanska fastighetsmäklare måste också tydligt ange vilken energiklassificering bostaden har när man annonserar ut bostaden. Ett EPC kan ställas ut av en kvalificerad tekniker som har auktorisation att göra detta.

Fråga om bostadsägareföreningen

Bostadsägareföreningen (comunidad de proprietarios) är den juridiska enhet som är ansvarig för att kontrollera och underhålla gemensamma utrymmen och tjänster som delas av fastighetsägarna i ett bostadsområde. Dessa gemensamma utrymmen är till exempel parkområden, pooler, belysning, avloppsystem, trappuppgångar, hissar och entréer.

Man bör kontrollera hur mycket man måste betala till bostadsägareförening som bostadsägare i området och hur föreningen sköts. Bostadsägareföreningarna skiljer sig åt i hur de är organiserade och hur väl de lyckas utföra sin roll. Det betyder inte att du bör ändra dig och inte köpa i området om din förening har haft problem tidigare, men det kan vara bra att vara medveten om detta i förhand.

Kontrollera det fysiska skicket bostaden är i

Det kan verka som en självklarhet i de flesta europeiska länder men det är en kontroll som förvånansvärt många semesterbostadsköpare inte gör. En enkel tumregel är att man bör göra de kontroller av en bostad i Spanien som man normalt skulle göra i sitt hemland om man köper en bostad där.

Du kan betala för en bostadskontroll för att vara på det säkra på att det inte finns några defekter som kan skapa allvarliga problem i framtiden. Det är del i Ábaco bostadsköpsrådgivning.

Hitta din rätta juridiska representant

Om du är nöjd med bostaden och kontrollerna så långt så vill du kanske ta nästa steg och kontakta en bra spansk advokat som kan se till att dina intressen tillvaratas genom hela köpprocessen.

Din juridiska representant måste kontrollera att:

  • Säljaren av bostaden är den rättmätiga ägaren
  • Att det inte finns några skulder på bostaden eller andra problem som kan påverka försäljningen
  • Att bostaden har alla nödvändiga licenser och tillstånd

Du bör känna till att man skriver på ett privat kontrakt mellan köparen och säljaren innan man skriver under den spanska lagfarten. Detta kontrakt registreras inte in i fastighetsregistret, men enligt lag så anses det juridiskt bindande. Det är därför viktigt att du utför alla kontroller av bostaden och av nämnda kontrakt innan du skriver på det.

Den stora majoriteten av bostadsköp i Spanien går friktionsfritt. De flesta undersöker hur man köper bostad i Spanien och köper här utan något som helst problem. Men man kan stöta på problem så vårt bästa råd är att man inte ska skynda in i denna typ av investering utan att man ska agera på ett klokt sätt.

Mera information

Informationen i denna artikel kommer från vår handbok ”Att köpa bostad i Spanien”.

Se alla

Du kanske är intresserad ...

Lämna en kommentar

Inga kommentarer

Det finns inga kommentarer på det här inlägget än.