Spain Explained

Tio steg till att köpa bostad i Spanien ain

Last updated on september 12th, 2019 at 02:34 e m.

Processen att köpa en bostad kan vara komplicerad och förvirrande i vilket land som helst. När man köper en bostad utomlands kan det kännas ännu svårare. Hur lång tid tar det? Vem måste vara inblandad? Vad kan man göra för att försäkra sig om att man gör ett tryggt köp?

Man gjorde misstag tidigare och det har stått mycket om det i pressen. Men att köpa en bostad i Spanien är en enkel process om man bara tar ett steg i taget och anlitar de rätta experterna.

Här tar vi upp stegen till att köpa en bostad i Spanien:

Steg 1: undersök ordentligt

Om man är på semester i Spanien och plötsligt hittar den perfekta bostaden, så kanske man vill skynda sig och lämna ett bud innan man åker hem. Stopp! Det är här många begår ett misstag. Det kanske är passande med impulsköp i vissa situationer – särskilt när det gäller kläder eller en present av något slag. Men när vi pratar om en så pass viktig investering som en bostad faktiskt är så är det inte alls någon bra idé.

Det är viktigt att man tar sig sin tid, lär känna området, tar hänsyn till vilka behov man har, inte bara nu utan kanske också om fem eller tio års tid. Att obetänkt kasta sig in i ett bostadsköp är nog det största misstag som folk gör.   

Steg 2: hitta en advokat

När man har hittat den rätta bostaden så måste man se till att man tar hjälp av en duktig expert för att undersöka den juridiska biten. Ditt val av advokat är ett viktigt steg i processen att köpa bostad i Spanien och det är viktigt att de tillvaratar dina intressen.

Din advokat bör:

  • Kunna kommunicera lätt med dig – se till att de talar ditt modersmål bra
  • vara tillgänglig – om du fortfarande är utomlands under köpprocessen, hur kommunicerar ni då? 
  • ha ett gott rykte – försök alltid att se till att du talar med någon annan som har använt dem tidigare
  • vara etablerad sedan en längre tid – du vill försäkra dig om att din advokat har en gedigen erfarenhet och är pålitlig

Steg 3: fullständig undersökning av bostaden

Se till att de korrekta bostadskontrollerna görs så som kontroll av:

  • Bostadens juridiska situation
  • Att den är skuldfri
  • Att el, vatten och bostadsägareförening är betald
  • Att eventuella till- och ombyggnationer har alla korrekta tillstånd och bygglov

Din advokat bör göra dessa kontroller åt dig och du bör be om bekräftelse på att det är gjort.

Steg 4: underteckna det privata kontraktet

Nästa fas i våra steg till att köpa en bostad i Spanien är när din advokat intygar att bostaden uppfyller alla kriterier och du kan underteckna det privata kontraktet. Det privata kontraktet finns inte inregistrerat i något officiellt register men är juridiskt bindande och måste kontrolleras innan det undertecknas.

När du undertecknar kontraktet måste du betala en handpenning. Om du som köpare bryter kontraktet förlorar du handpenningen. Om säljaren drar sig ur affären så har du som köpare rätt till två gånger handpenningen som kompensation enligt lag om det inte står något annat i kontraktet.

Steg 5: att skaffa NIE och eventuell fullmakt

Under processen att köpa bostad i Spanien måste du skaffa ett NIE-nummer om du inte har ett sådant redan. Detta Número de Identificación de Extranjeros innebär att du är registrerad hos den spanska skattemyndigheten. Man måste ansöka om detta personligen hos den Nationella Polisens kontor för utlänningar.

Om du inte kan vara i Spanien när du måste ansöka om ditt NIE så kan man även ansöka om detta med hjälp av en fullmakt (Poder Notarial). Du kan utse en pålitlig person att företräda dig i vissa transaktioner och du måste då skriva en fullmakt inför en notarie. Det betyder att köpprocessen kan fortsätta även om du inte finns på plats.

Steg 6: att underteckna lagfarten

Lagfarten måste också undertecknas inför Notarie. I detta steg gör du också slutbetalningen och får nycklarna till bostaden.  

När du undertecknar lagfarten får du inte originallagfarten på en gång utan en officiell kopia som kallas för Copia Simple. Om du har ett hypotekslån så behåller banken ibland originallagfarten fram till dess att lånet är återbetalat i sin helhet.

Steg 7: registrera lagfarten hos Fastighetsregistret

När man väl har undertecknat lagfarten så måste köpet registreras in i Fastighetsregistret och man måste meddela el- och vattenbolag om ägarbytet.

Steg 8: betala räkningarna för köpprocessen

Du måste nu komplettera dina betalningar hos din juridiska representant.  Du bör då be om att få en specificerad uppställning över kostnaderna istället om att bara acceptera en totalsumma. Du måste också kunna få alla underlag och originalfakturor över notariekostnader, Fastighetsregister och de skatter du har betalat. Det är viktigt att behålla alla dessa dokument, fakturor, underlag och garantier på ett tryggt ställe. Man vet aldrig när man kan behöva dem och de är avdragsgilla kostnader den dag du ska sälja bostaden.

Steg 9: betala löpande skatter

Det är viktigt att du ordnar så att någon tar hand om att betala dina skatter för din bostad i Spanien. Vad du måste betala årligen beror till viss del på om du är resident eller inte i Spanien. Både residenta  måste betala den Kommunala FastighetsskattenIBI. Residenta betalar sedan också inkomstskatt och deklarerar dem i Spanien men det är viktigt att komma ihåg att även icke-residenta bostadsägare måste lämna in en årlig deklaration. Det är för betalningen av en påförd inkomstskatt i Spanien som räknas ut baserat på bostadens värde.

Steg 10.

Grattis! Nu har du nått det tionde och sista steget i processen att köpa bostad i Spanien. Du har nu steg för steg köpt en bostad i Spanien och bör känna dig trygg att köpet har gått rätt till. Genom att ta råd från bra experter, ett steg i taget, kan du nu se fram emot många år som bostadsägare i Spanien.

Så njut av din nya bostad!

Mera information

För vidare information om att köpa bostad i Spanien kan du gratis ladda ner vår handbok för bostadsköp: ”Att köpa bostad i Spanien”

Om du är intresserad av att köpa en bostad i Spanien, besök vår hemsida specialiserad på bostadsköp och prata med någon av våra exporter. Vi kan ge råd om bostadsköp i Spanien.

Se alla

Du kanske är intresserad ...

Lämna en kommentar

Inga kommentarer

Det finns inga kommentarer på det här inlägget än.