Spain Explained

Ska du sälja? Få ordning på dina papper först

Last updated on september 12th, 2019 at 02:31 e m.

Om du funderar på att sälja din bostad i Spanien är det en god ide’ att vara väl förberedd när en köpare väl dyker upp.

Att kunna presentera rätt dokumentation är A och O vid husköp. Vissa av dessa handlingar har du förmodligen redan, till exempel borde du ha fått ett NIE-nummer ( skatteidentifikation för utländska husägare) när du köpte fastigheten. Det finns å andra sidan andra handlingar som inte är lika lätta att komma över, och om du inte har dem till hands redan nu är det tillrådligt att planera i tid så att du hinner göra en nyansökan om det skulle bli nödvändigt.

Beboelighetsintyg

Till att börja med kommer köparen kräva att du uppvisar ett beboelighetsintyg.Med det här intyget fastställs att din bostad uppfyller myndigheternas krav på en beboelig bostad. Som säljare är det ditt ansvar att se till att intyget vidarebefordras till köparen och köparens juridiska ombud kommer förvänta sig detta av dig.

Beboelighetsintyget är giltigt i tio år, därefter måste det förnyas. Om din bostad är nybyggd kommer den ha blivit tilldelad en “ Licencia de Primera Ocupación”. Detta intyg ersätts i ett senare skede av beboelighetsintyget.

Det är inte ovanligt att man när försäljningsdagen kommer inser att man inte har det här intyget, men om det här stämmer in på dig ska du inte oroa dig alltför mycket. Det är möjligt att du hade ett “LIcencia de Primera Ocupación” som aldrig blev ändrat. Om du aldrig haft något intyg, eller inte vet var det finns , går det bra att ansöka om ett nytt. En juridisk representant kan hjälpa till att göra en ansökan eller så kan man be om ett ersättningsintyg från kommunen.

Ovanstående dokument är viktigt eftersom det behövs för att officiellt kunna göra ett namnbyte hos din vatten – respektive elleverantör. Om du inte står som ägare har du inte heller rätt att senare gå in och ändra i kontraktsavtalen om så skulle vara fallet.

Beboelighetsintyget är ett nyckeldokument som bör kunna presenteras när helst en bostad byter ägare, vare sig det gäller försäljning eller arv.

Energicertifikat

Alla säljare måste tillhandahålla ett CEE( Energieffektivitetsintyg). Det är ett rättsligt krav då det gäller uthyrning eller försäljning av en bostad och innehåller en gradering av bostadens energiförbrukning från  “ A till G “, där A står för den mest effektiva och G för den minst effektiva förbrukningen. En notering görs även angående bostadens energianvändning samt om eventuella emissioner. Intyget ska vara påskrivet av en licensierad tekniker eller arkitekt och inkluderar även konsumtionsnivån av el, vatten och gas.

Om du har annonserat ut din bostad för försäljning bör CEE-resultaten finnas med i annonsen. Allt material som används i reklamsyfte förväntas uppvisa den tilldelade energigraderingen, från reklampelare och affischer till broschyrer och annonser på internet.

Andra handlingar

Om du köpt din fastighet utan hypotekslån bör du ha lagfarten i din ägo som bevis på att du är den rättmätige ägaren. Om du har lån behåller banken dokumentet.

För att en överlåtelse i så hög grad som möjligt ska kunna gå friktionsfritt underlättar det om man har vissa handlingar redo åt ens juridiska ombud. Om man kan överlämna hushållsräkningar går det till exempel lättare att att byta namn i kontraktsavtalen. Du kan också behöva ett officiellt intyg från din bostadsförening för att visa att du inte har några obetalda skulder.

Om du är resident i Spanien kommer myndigheterna inte att avsätta 3% av köpeskillingen, vilket är fallet när du säljer en fastighet som icke resident.

Det krävs emellertid bevis på att du har din skattehemvist här. Du får då ansöka om ett hemvistintyg hos de spanska skattemyndigheterna där det framgår att du är resident i Spanien och alltså inte bör ha 3% avsatt vid försäljningen.

Ta det lugnt

Om du av en eller annan anledning saknar någon av ovanstående handlingar kan Ábaco hjälpa till  att ordna fram dem, alternativt kontakta vederbörande instans,  för att inte skapa förseningar i försäljningsprocessen.

Visst kan den här listan ge ett oroande intryck, men med rätt hjälp och Ábaco vid din sida borde det inte bli några obehagliga överraskningar.

Se alla

Du kanske är intresserad ...

Lämna en kommentar

Inga kommentarer

Det finns inga kommentarer på det här inlägget än.